Tal och fotografering

Tal på begravningar kan ha mycket olika karaktär beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen har ofta en mer formell framtoning medans vid minnesstunden kanske mer vardagsberättelser speglar den avlidnes personlighet och intressen.