Begravning i stillhet

Ibland vill familjen hålla begravningen inom en liten krets och begreppet “Begravningen äger rum i kretsen av de närmste” eller “Begravningen har ägt rum” används i annonsering. Detta innebär att familjen bjuder in de gäster som skall närvara.
“Begravningen äger rum i stillhet “eller i enskildhet är inte lika definitivt, även om önskemålet skall respekteras. Vill du gå på begravningen bör du kontakta de anhöriga och höra dig före.