Dödsannons

En dödsannons uppgift är inte enbart att informera om dödsfallet, utan också att tala om var och när begravningen äger rum, eller om den sker inom familjen.

Symboler

Symbolen i dödsannonsen kan vara ett kors likaväl som något som speglar den avlidnes intresse eller yrke.

Minnesfonder

I dödsannonsen finns ofta en minnesfond som man kan hedra minnet med. Fonden har ofta anknytning till den bortgången eller de anhöriga.

Forskningsfonder

ex: Barncancerfonden, Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Hjärnfonden

Hjälporganisationer

ex: Röda Korset, Rädda Barnen, BRIS, Svenska Kyrkans Internationella arbete

Lokala föreningar

ex: Idrottsföreningar, Hembygdsföreningar, Blomsterfonder i kyrkor

90 – konto

Här kan du söka olika fonder som har ett 90-konto och är godkända av SFI.

Klicka för att komma till Stiftelsen för insamlingskontroll