Auktorisationen

Vi är en auktoriserad begravningsbyrå. Detta innebär att vi godkända av Sveriges Begravningsbyråers Auktorisationsnämd och har rätt att använda auktorisations symbolen i vår reklam. Du ser den uppe till höger.