Svenska kyrkans ordning

1. Eventuell klockringning
2. Ingångsmusik
3. Extrasång/musik om så önskas
4. Psalmsång
5. Griftetal
6. Bön
7. Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vila med tre mullskovlar eller korstecknet.
8. Bibelläsning
9. Psalmsång
10.Begravningsbön, Herrens bön

Avslutning i kyrkan/kapellet vid kremation/eldbegängelse begravning kan även användas då kistan ej bärs ut till sänkning vid jordbegravning.

11.Psalmsång
12.Avskedet, De församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter e intar återtar sina platser.
13.Slutbön
14.Välsignelsen
15.Extra sång/musik om så önskas.
16.Utgångsmusik. De närmast anhöriga börjar gå ut, övriga följer efter.
17.Eventuell klockringning

Avslutning vid jordbegravning

11.Välsignelsen
12.Psalmsång
13.Extra sång/musik om så önskas
14.Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. de församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan.
15.Kistan sänks i graven
16.Avskedstagandet sker med blommor eller ord.
17.Slutbön
18.De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem.
19. Eventuell klockringning