Bouppteckningen

Nästa steg är att en bouppteckning som regel görs, det skall ske inom tre månader från dödsdagen. En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta.
Begravningsbyrån Eilert Ahlstrand erbjuder dessa tjänster.
När boet inte har andra tillgångar än att de täcker kostnaden för begravningen och gravsten kan man i stället för en bouppteckning ansöka hos kommunen om att göra en dödsboanmälan. Det är kommunen som gör denna dödsboanmälan.
Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras. Detsamma gäller om den döde hade stora skulder.