Minnesstunden

I anslutning till begravningen kan en minnesstund/ mottagning ordnas. Det kan vara i ett församlingshem, bostad eller annan lokal. Inbjudan kan ske på olika sätt, via dödsannonsen, brev eller muntligt. Ibland sker inbjudan direkt vid begravningen. Blir du bjuden till minnesstunden bör du försöka gå på den. Minnesstunden är en viktig del av begravningen som naturligtvis präglas av stunden. Försök därför att om möjligt bidra till att en god stämning och gemenskap bildas. Att få smälta intrycken och i positiv anda komma ihåg den avlidne.