Informationsmaterial

Vi har många skrifter som till rör vår verksamhet. Välkommen in och hämta skrifterna hos oss. Givetvis ger vi dig personlig hjälp och råd. Viss information går att ladda ner som PDF.

 

Hur gör jag nu

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. Ett bra råd är att du inte behöver ha bråttom. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet. Med den här skriften hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor.
Ladda ner som PDF

Att dela sorgen

När någon dör påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också dig som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal. När du är i den situationen uppstår det förmodligen en rad frågor som rör såväl sorg som kontakten med de anhöriga och själva begravningen. Frågor som den här skriften förhoppningsvis kan ge svar på.

Min farfar och lammen

Haralds farfar dör plötsligt. Och Harald sörjer. De har några får tillsammans och de första lammen har just fötts. Vad ska hända med lammen nu? Och vad ska hända med farfar?
Min Farfar och lammen består av två delar. Den ena är Haralds berättelse om när han som nioåring miste sin farfar. Den andra beskriver med enkla ord vad som händer i samband med en begravning från det ögonblick någon dör, till dess att livet börjar återgå till det vanliga både för barn och vuxna.

Borgerlig begravning

Med borgerlig begravning avses en begravningsceremoni som inte är styrd av något regelverk alls.
Ceremonin är helt fri till sin form. Innehållet styrs av de efterlevandes, eller oftast den avlidnes önskan.
Ceremonin kan innehålla religiösa inslag helt eller delvis, men i allmänhet menar man nog med begreppet borgerlig begravning en icke-religiös begravningsceremoni.

 

 

 

Livsarkivet

Allt för många lämnar efter sig ett tungt arv bestående av obesvarade frågor. Har något testamente skrivits? Vilka försäkringar finns och vem har rätt till försäkringspengarna? Finns någon sista önskan om hur och var begravningen ska ske? För att förhindra att frågor som dessa förblir obesvarade finns Livsarkivet. Vi hjälper givetvis dig att fylla i dokumentet och – inte minst viktigt – du får hjälp med att förvara det. En helt kostnadsfri tjänst, som garanterar att dokumentet är i tryggt förvar och finns att tillgå för dina närmaste den dagen de står där med alla frågor. Se Livsarkivet som en omtanke om dina närmaste. Omtanken att inte lämna dem i ovisshet om dina önskemål och var alla viktiga papper finns – när du inte längre finns.
Ladda ner som PDF

Ett stöd för minnet

Det är mycket som behöver ordnas när någon dör. Det kan vara att se till en bostad som står tom, tömma kylskåp eller ta hand om husdjur. Foldern Ett stöd för minnet är en enkel kom-ihåg-lista där vi samlat sådant som kan behöva ordnas.

Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle

Folder har tillkommit genom samarbete med flera av våra invandrarorganisationer i Sverige.
Syftet är att ge människor med annan bakgrund, religion, tradition och kultur, information och kunskap om praktiska frågor kring dödsfall och begravning.
Med denna folder vill vi ge Dig den trygghet det innebär att vara välinformerad. Finns även på engelska.
Ladda ner som PDF