Begravning

Att anordna begravningen kan vara ett sätt att bearbeta bortgången och att inse vad som hänt. Det är viktigt att ha vänner och släkt omkring sig när man förlorat någon. Tillsammans kan man diskutera hur man vill att begravningen ska se ut, om den döde hade några speciella önskemål, vilken musik som ska spelas, vilket slags ceremoni det ska vara och så vidare.

På våra begravningsbyråer finns människor som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns och att ordna det som du vill ha hjälp med.

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan

För dig som är medlemmar i Svenska kyrkan och betalar kyrkoavgift ingår begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning, det vill säga kyrka, präst, musiker och vaktmästare utan kostnad. I samråd med prästen och oss på begravningsbyrån formar vi en personlig gudstjänst.

Begravningsgudstjänst inom Frikyrkorna

De kristna frikyrkoförsamlingarna begravningsordning skiljer sig inte mycket från Svenska Kyrkans.

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är benämningen på den begravning som sker utanför de ordningar som beskrivs genom de olika kristna samfunden eller av andra religioners traditioner. En borgerlig begravning har ingen bestämd eller given ritual. Varje kommun har utsedda officianter, men även en annan person som familjen väljer kan fungera som officiant. Vi på begravningsbyrån hjälper också till med officanter. Den borgerliga begravningen kan utformas med stor frihet. Musik, minnesord och dikter ger en god helhet. Vill du veta mer hämta skriften “Borgerlig begravning” hos oss.

Andra trossamfund

I likhet med Svenska kyrkan har andra trossamfund också sin speciella ordning och begravningsceremoni. Vi har kunskap om begravningar inom Ortodoxa kyrkan, Islam, Hinduism och Buddism m.fl. I vår broschyr “Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle” som du kan hämta på våra kontor går det att läsa mer om begravningar i andra trossamfund.